ARAS Bygg er et nordnorsk bemanningsbyrå med fokus på kvalitet for alle parter

Vi har et stort nettverk av fagpersonell innen mange sjangere. Vi har direkte kontakt med hver enkelt arbeider og kjenner mange av disse også personlig. Det er mange om beinet, og kun de beste kommer gjennom våre dører.

Kvalitet og kompetanse

ARAS Bygg skal levere det beste personellet - sette sammen det beste arbeidslaget for våre kunder. Det er kun de flinkeste som blir engasjert og som vi sender til våre kunder. Vi leverer og bygger opp team med fagarbeidere på ulike nivå, fra ledende ingeniører til montører og spesialarbeidere.

I tillegg kurser vi opp personell etter behov og avtale med kunden. Dette kan selvsagt også være personell som allerede sysselsettes hos kunde.

Oversikt over kostander

Du mottar uoppfordret en kopi av alle lønnsslipper. Du vil da få full oversikt over alle kostnader tilknyttet arbeideren, og dette danner grunnlaget for tillit og respekt for alle parter. Du vil da også se at vårt personell mottar lønn i henhold til gjeldende instrukser og lover. Ytterligere dokumentasjon ut over dette fremskaffes selvfølgelig ved behov.

Vi hjelper deg som kunde å forstå gjeldende regler i forbindelse med innleie av fremmedarbeidere.

Trivsel i arbeid og fritid

Det er mange som ønsker å jobbe hos oss. Dette er fordi vi respekterer våre arbeidere høyt, både som fagfolk, medarbeidere og medmennesker. Vi tilrettelegger både arbeidsdag og fritid for våre ansatte slik at oppholdet og arbeidet blir både positivt og givende for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Vi ser at våre arbeidere har høy trivsel, noe som kjennetegnes ved at de aller fleste ønsker å bli engasjert på nytt gjennom ARAS.

ARAS Bygg har lang erfaring

I samarbeid med vårt moderselskap ARAS AS så har vi lang erfaring og høy kompetanse i å levere fagpersonell for ulike oppdrag. Vi leverer kvalifisert personell av tilnærmet alle kategorier, håndterer alt av dokumenter, sertifikater, godkjenninger, reiser og bosted.

Medlemsskap i NHO Service

Som et nytt ledd i utviklingen av ARAS så ble ARAS AS vår bedrift, er vi fra 01.01.2014 tatt opp som medlemmer av NHO Service. Medlemskapet vil gjøre at vi kommer inn som en del av et større fellesskap og gis tilgang på ressurser og erfaring innen en rekke av de sentrale spørsmål rundt innleie av personell.

Dette gir oss anledning til å løfte servicenivået ytterligere ovenfor våre kunder

Revidert arbeidsgiver - NHO Services

ARAS Bygg er sertifisert arbeidsgiver. En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem av NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver. Sertifikasjonen bekrefter at ARAS Bygg etterlever sentrale prinsipper i arbeidsmiljøloven og opptrer som en seriøs og profesjonell arbeidsgiver.

Revisjonen omfatter:

  • Ansettelseskontrakter
  • HMS-kartlegging
  • Avklart HMS-ansvar mellom bemanningsselskap og kunde
  • Arbeidstid, lønn og overtidsbetaling
  • Håndtering av lønnsplikt ved avsluttet oppdrag
  • Sykepenger
  • Oppfølging av langtidssykemeldte
  • Stillingsvern


Kontakt ARAS Bygg

Besøksadresse
Søndre Gate 2
8624 Mo i Rana
Postadresse
Postboks 337
8601 Mo i Rana

ARAS Bygg AS
org. nr 915 000 754
on.ggybsara@tsop


Ansatte

Tore Aalberg

Daglig leder

Tore er grunnlegger av ARAS og har lang erfaring fra outsourcing av arbeidskraft. Tore har et stort nettverk av kompetanse i Romania og har nær kjennskap til både muligheter og hvordan løse utfordringer ved innleid arbeidskraft. Tore er opprinnelig sveisetekniker og har Bachelor i Entreprenørskap.

sa.sara@erot
(+47) 954 39 250

Steinar Olsen

Styremedlem

Adm. sjef i HHO Holding og en rekke styreverv. Bachelor i revisjon, tilleggsutdanning i markeds og organisasjonsfag. 30 års erfaring fra næringslivet innen industri, butikk, landbruk, eiendom, finans og revisjon.

Bjørn A. Immonen

Styreleder

Bjørn A. Immonen er advokat ved Nord Advokatfirma DA. Særlig kompetanse innenfor forretningsjus og offentlige anskaffelser.